GMP بازرسان محترم اداره ملزومات و آزمایشگاه کنترل سازمان غذا و دارو... مشاهده ادامه
تسلیت درگذشت جانگداز زنده یاد عـلی محمـد قـاسمی.... مشاهده ادامه
جشن بهداشت دست در بیمارستان تامین اجتماعی شهریار بمناسبت روز جهانی بهداشت دست ،جشن بهداشت دست در بیمارستان تامین اجتماعی شهریار در تاریخ ه٢ اردیبهشت ۹۷ با همکاری شرکت نوین پاک شرق برگزار شد . مشاهده ادامه
جشن بهداشت دست در بیمارستان گلستان اهواز بمناسبت روز جهانی بهداشت دست ،جشن بهداشت دست در بیمارستان گلستان اهواز با سخرانی.... مشاهده ادامه
جشن بهداشت دست در بیمارستان کلینیک اصفهان بمناسبت روز جهانی بهداشت دست ،جشن بهداشت دست و آموزش بخش به بخش.. مشاهده ادامه
روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان سپاهان اصفهان بمناسبت روز جهانی بهداشت دست ، جشن بهداشت... مشاهده ادامه
جشن بهداشت دست در بیمارستان حجتیه اصفهان بمناسبت روز جهانی بهداشت دست ،جشن بهداشت دست و آموزش بخش به بخش... مشاهده ادامه
«« « 10/ » »»